Eretlka - Arizona seks

Słowo pederastia pochodzi od greckiego paiderastia, co znaczy „miłość do chłopców” (z greckiego pais - chłopiec i erastes - kochanek) – w starożytnej Grecji typowe były stosunki homoseksualne między dojrzałymi mężczyznami a dorastającymi chłopcami.

Arizona seks-50

Słowa te, dziś rzadko spotykane, mają pewne niuanse znaczeniowe.

Uranizm oznaczał seks między mężczyznami (od boga Uranosa, ojca bogów i tytanów, władcy nieba).

Arizona does not have a law that requires schools to teach sexuality education or sexually transmitted disease (STD)/HIV education.

However, Arizona law does state that if a school chooses to teach these topics, instruction must be age-appropriate and must stress abstinence.

Wśród osób, które nie ukończyły szkoły średniej 1,6% mężczyzn i 0,4% kobiet to mniejszości seksualne, wśród osób po studiach 3,3% mężczyzn i 3,6% kobiet to mniejszości seksualne.

Comments